Mod de utilizare

Programa de studii biblice

Credem că educația și ucenicia sunt strâns legate între ele și sunt astfel vitale pentru viața Bisericii. Nu este suficient ca credincioșii să înțeleagă pur și simplu conținutul, să fie simple receptacole ale informațiilor. Trebuie, așa cum spune Scriptura, „să fim împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători”. (Iacov 1:22) Dacă nu aplicăm și acționăm, de asemenea, conform celor învățate, acea persoană, continuă Iacob să spună, „se aseamănă cu un om care‑și privește propria față într‑o oglindă: căci acela se privește, pleacă și uită imediat ce fel de om era”. (Iacov 1:23-4) Acest principiu de a auzi, dar a și face se corelează frumos cu modelele de predare istorice, care sugerează că cel mai bun mod de a învăța cu adevărat ceva este ca acea persoană să acționeze imediat conform celor învățate, o pedagogie concretizată.

În acest scop, programa este atât instructivă, cât și formativă, favorizând un mediu propice creșterii și maturității spirituale sănătoase. Fiecare lecție pune următoarele trei întrebări în legătură cu pasajul: „Ce spune?” (Observație), „Ce înseamnă?” (Interpretare) și „Ce înseamnă pentru mine?” (Aplicare). În cadrul fiecărei lecții veți învăța despre semnificația pasajului pe baza contextului inițial al publicului.

În același timp, veți învăța și despre modul în care acel adevăr poate fi aplicat în viața dvs. Materialele suplimentare care însoțesc fiecare lecție favorizează ucenicia în grupuri mici și încurajează aplicarea imediată în viața de zi cu zi a ceea ce a fost învățat, împreună cu o responsabilitate comunitară sănătoasă.

În continuare, permiteți-ne să vă atragem atenția asupra fiecărei componente de mai jos, care oferă mai multe informații privind modul de utilizare a acestor materiale.

Mod de utilizare

Lecții audio:

Conținutul este împărțit în cursuri. Fiecare curs va consta din diverse lecții care acoperă tema de curs. Fiecare lecție din cadrul cursului este în format audio și este disponibilă gratuit prin intermediul site-ului web. Aceste lecții pot fi redate în flux sau descărcate pentru o utilizare ulterioară. Lecțiile audio sunt ideale pentru grupuri.

Ghiduri pentru lideri:

Acest material reprezintă un set de ghiduri (în format PDF) destinate utilizării de către liderii grupurilor mici. Pentru fiecare lecție audio există o lecție corespondentă în Ghidul pentru lider. Primul capitol al oricărui curs conține materiale suplimentare pentru lider, inclusiv instrucțiuni despre modul de conducere a unui grup mic. Acesta este urmat de un rezumat al lecției, întrebări de studiu la care trebuie să reflectați, întrebări pentru conversații ulterioare și întrebări și răspunsuri la teste legate de materialul predat în lecția respectivă.

Culegere de exerciții pentru studenți:

Acest material este un set de culegeri de exerciții (în format PDF) destinate utilizării de către membrii grupului mic. Pentru fiecare lecție audio există o lecție corespondentă în culegerea de exerciții pentru studenți. Acestea conțin un scurt sinopsis al lecției și versetele principale din Scriptură care au fost folosite. În plus, aceleași întrebări care se află în ghidul liderului se află și în culegerea de exerciții pentru studenți (mai puțin răspunsurile).

Broșuri de studiu:

Acest material este oferit drept informații suplimentare pentru liderii grupurilor sau studenții individuali. Broșurile (în format PDF) nu urmează același flux ca lecțiile audio, dar informațiile sunt totuși valoroase și vă îmbogățesc cunoștințele pentru a vă ajuta la studiul Bibliei. Cel mai bun mod de a utiliza broșurile de studiu este să le considerați materiale suplimentare sau comentarii asupra cursului complet (de exemplu: Geneza – Exodul, Faptele apostolilor – Romani etc.).