Marea dorință

Cărțile profetice sunt considerate esența Vechiului Testament, mai ales din perspectiva Noului Testament. În Noul Testament, atunci când Isus face referință la Vechiul Testament, El spune „Legea și profeții” (Matei 7:12; 22:40). Legea – cuprinde primele cinci cărți ale Bibliei: Genesa, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Profeții – cărțile pe care le vom studia – reprezintă cărțile profetice începând cu profetul Isaia și se încheie cu profetul Maleahi.

lecție audio:

Back to: Poezie: Iov – Cântarea lui Solomon

Leave a Reply