Lucrarea lui Dumnezeu

Pentru început, atrageţi atenţia la aceea cum Dumnezeu, până la un anumit moment, a manifestat răbdare în general faţă de împărat, a cărui guvernare peste Israel n-a constituit niciodată voia lui Dumnezeu. Observaţi cum se manifestă această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu în raport cu împăraţii cei răi, în special, în raport cu cei care au domnit în Regatul de Nord. Observaţi cu câtă răbdare şi îngăduinţă Dumnezeu îi cheamă şi-i avertizează de îngrozitoarele nenorociri ale robiei care vor veni asupra lor. Şi, în ultimă instanţă, atrageţi atenţia la felul în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea împăraţilor nelegiuiţi (2 Împ. 13:4-5).

lecție audio:

Back to: Istorie: Judecători – Estera

Leave a Reply