Binecuvântarea iertării

Ungerea cu Duhul Sfânt este condiţionată, în mod exclusiv, de ascultarea noastră. Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Duhul Sfânt)…” (Ioan 14:15-16). Cu alte cuvinte, ascultarea constituie premisa pentru a experimenta puterea Duhului Sfânt (vezi Fapte 5:32). O bună parte din viaţa sa, David a fost un exemplu viu care a confirmat acest adevăr.

lecție audio:

Back to: Istorie: Judecători – Estera

Leave a Reply

Bun venit

Bun venit! Tocmai ați ajuns pe o pagină cu resurse biblice gratuite. Haideți să vedem cum puteți începe!