Creșterea copiilor

Cartea Numeri este plină de metafore şi alegorii captivante. Când apostolul Pavel a scris: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.” (1 Cor. 10:11), prin aceasta el a arătat fiecăruia dintre noi care este aplicarea spirituală practică a evenimentelor istorice scrise în Biblie. Aceasta înseamnă că atunci când citim în Scriptură anumite relatări istorice, trebuie să atragem o atenţie deosebită la pilde şi avertismente. Cuvântul „pilde”, pe care-l foloseşte aici Pavel, poate fi tradus drept „tipuri”, „lecţii nu prea mari pe baza unui exemplu” sau „alegorii”. Atunci când afirmăm că această carte este plină de alegorii, nu avem în vedere că evenimentele date nu sunt nişte evenimente istorice adevărate. Alegoria este un procedeu artistic care constă în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete, în cazul nostru este o povestire ce ne învaţă şi ne îndrumă din punct de vedere moral sau spiritual.

lecție audio:

Back to: Levitic – Iosua

Leave a Reply

Bun venit

Bun venit! Tocmai ați ajuns pe o pagină cu resurse biblice gratuite. Haideți să vedem cum puteți începe!