Moise

Firul narativ esenţial al cărţii Numeri, al cărui început îl descoperim în cartea Genesa, traversează cartea Exod şi pentru un timp se întrerupe în acel moment când Dumnezeu îi dă lui Moise cartea ce conţine planul şi descrierea referitoare la construirea Cortului.Atunci când israeliţii au fost eliberaţi în mod miraculos din robia egipteană, ei trebuiau să traverseze pustiul şi să intre în Ţara Promisă, în Canaan. În cartea Numeri se relatează despre faptul că ei nu au plecat din Egipt direct spre Canaan, dar au mers făcând înconjurul acestui pustiu pe parcursul a patruzeci de ani!

lecție audio:

Back to: Levitic – Iosua

Leave a Reply