Nadab Abihu și sfințenia

Iar acum să ne îndreptăm privirea spre tabloul eliberării, descris încartea Exod. După cum s-a menţionat, cuvântul „eliberare” este sinonimulcuvântului „salvare”. Studiind în cartea Exod tema eliberării şi a salvăriicopiilor lui Dumnezeu, descoperim în aceasta puterea Celui Preasfânt.Deoarece fără puterea Domnului o asemenea lucrare ca şi salvarea nuputea fi realizată în trecut, de asemenea şi în prezent. În cartea Exodremarcăm felul în care puterea lui Dumnezeu s-a manifestat într-un modunic şi aceasta a început cu cele zece urgii.

lecție audio:

Back to: Levitic – Iosua

Leave a Reply

Bun venit

Bun venit! Tocmai ați ajuns pe o pagină cu resurse biblice gratuite. Haideți să vedem cum puteți începe!